Achemos poliklinika

“ACHEMOS POLIKLINIKA” INFORMUOJA

Nuo 2020 m. birželio 17 d. “Achemos poliklinikoje” atnaujintas planinių paslaugų platesnis teikimas.
Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-06-16 d. sprendimu “Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų” atnaujinsime ne daugiau nei 80 proc. teiktų paslaugų

Achemos poliklinika

Esame licencijuota pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros (šeimos medicinos, slaugos ir laboratorinės diagnostikos) paslaugų teikimui bei antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros veiklai (pirmos pagalbos, higieninių įgūdžių mokymas)