COVID'19

COVID'19

“ACHEMOS POLIKLINIKA” INFORMUOJA

Nuo 2020 m. birželio 17 d. “Achemos poliklinikoje” atnaujintas planinių paslaugų platesnis teikimas. Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-06-16 d. sprendimu “Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų” atnaujinsime ne daugiau nei 80 proc. teiktų paslaugų. Todėl:

 • Ir toliau poliklinikoje prioritetas teikiamas nuotoliniam paslaugų teikimo būdui, tuo tikslu pakeistas registracijos pas gydytojus ir bendrosios praktikos slaugytojus principas – pacientas pats vizitui per e-pacientas.lt sistemą registruotis negali, gali tik per registratūrą nuotolinėms paslaugoms gauti, telefonais: 56701, 56914; 56375
 • Tiesioginio kontakto su pacientu paslauga teikiama tik tuomet, kai dėl paslaugos specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, apie jos teikimą sprendimą priima tik gydytojas.
 • Gydytojas sprendžia konsultacijos „gydytojas-gydytojui“ klausimus, apie tai informuodamas pacientą telefonu.
 • Gydytojo specialisto (neurologo, urologo, ginekologo, echoskopuotojo, endokrinologo ir kitus) tiesioginio kontakto konsultacijoms pacientas registruojamas jo šeimos gydytojo sprendimu arba specialistui nusprendus po nuotolinės konsultacijos.
 • Esant būtinybei gauti endoskopijos paslaugą - 48 val. iki tyrimo būtinas Covid testas, pacientas testui atlikti nukreipiamas į mobilią stotelę šeimos gydytojo siuntimu.
  • Odontologinės paslaugos nuo 2020-06-17 atnaujintos 80 proc. apimtimi, planinėms konsultacijoms bus taikoma ta pati registracijos tvarka, kaip ir skubiai pagalbai. Apie paslaugų būtinumą sprendžia gydytojas odontologas. Kreiptis tel. 56704, 56169.
  • Reabilitacijos paslaugos poliklinikoje atnaujintos nuo 2020-06-01.
  • Skiepijimai vykdomi pagal planą, skiepui reikia registruotis tel. 56603, jums bus paskirtas individualus laikas, kada turėsite atvykti.

Profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos teikiamos tik slaugytojui užregistravus darbuotoją vizitui į polikliniką, numatytu laiku nuo 7.30 iki 10.30 val. Darbuotojui slaugytojas paskambins ir užregistruos.

 KAIP VISKAS VYKS?

 • Pacientas į Polikliniką privalo atvykti su kauke ir pirštinėmis.
 • Laukdami patekimo į polikliniką, pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo, šiam reikalavimui tenkinti numatytas ženklinimas poliklinikos išorėje.
 • Į polikliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko.
 • Prie durų, kurios rakinamos, budės paskirtas slaugytojas, kuris pamatuos Jūsų temperatūrą, turės surinkti informaciją apie Jus, užpildydamas klausimyną, kurį Jūs privalėsite pasirašyti.
 • Prieš patenkant į polikliniką, privaloma dezinfekuotis rankas, privalėsite užsidėti vienkartinius antbačius ir vienkartinę medicininę kaukę, kuriuos paduos slaugytojas (su savo kauke pacientas į polikliniką neįleidžiamas).
 • Patekęs į polikliniką pacientas turi eiti prie gydytojo kabineto ir ten laukti, kol gydytojas jį priims, pacientas be personalo žinios negali vaikščioti po kitas poliklinikos patalpas, išskyrus tualetą. 
 • Poliklinikoje pacientai ir lydintys asmenys gali sėdėti prie kabineto išlaikydami 2 metrų atstumą vienas nuo kito.
 • Pacientams paslaugos teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku, apie tai pacientą informuoja registratorius ar jį vizitui registruojantis gydytojas.  Pavėlavus atvykti, pacientas į polikliniką neįleidžiamas ir gali registruotis konsultacijai telefonu kitai dienai.

                                                                                                                                                                                                     Poliklinikos administracija

 

 ŠEIMOS MEDICINOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKA „ACHEMOS POLIKLINIKOJE“ EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU

Ekstremalios situacijos metu paslaugų namuose teikimas ribojamas. Gali būti teikiamos tik paliatyvios pagalbos bei ambulatorinės slaugos paslaugos namuose esant būtinybei šeimos gydytojo sprendimu

PASLAUGŲ NAMUOSE ATLIKIMO TVARKA


1. Iškvietimai į namus einamajai dienai registruojami registratūroje nuo 7.30 iki 12 val.
2. Pacientas, kviečiantis gydytoją į namus, privalo pasakyti registratorei savo telefono numerį.
3. Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name - užrašomas durų kodas.
4. Gydytoją kviečiantis pacientas ar jo atstovas telefonu aptaria iškvietimo aplinkybes ir paciento sveikatos būklę su atvyksiančiu gydytoju.
5. Gydytojai pacientus namuose lanko po pacientų nuotolinių konsultacijų telefonu.
6. Planine tvarka pacientą namuose lanko gydytojas, kurį pacientas pasirinko pats. Lankymo namuose datą ir laiką nustato pats gydytojas.
7. Gydytojas į iškvietimą vyksta poliklinikos transportu ar GMP automobiliu.

 

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU  „ACHEMOS“ POLIKLINIKOJE

1. Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSPP) nuotoliniu būdu teikiamos telefonu pacientui nevykstant į polikliniką.
2. Pradėdamas teikti NSPP šeimos gydytojo komandos narys pirmiausia telefonu išsiaiškina paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.
3. Šeimos gydytojui ar slaugytojui nusprendus NSPP neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, negalima įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ir pan.), pacientas užregistruojamas į konsultaciją poliklinikoje įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSPP pacientui priežastį įrašoma į paciento asmens sveikatos istoriją.
4. Jei šeimos gydytojas ar slaugytojas NSPP metu nustato, kad pacientui būtina atvykti į polikliniką, nes nesuteikus pacientui laiku paslaugų, atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė,  pacientui paskiria vizito laiką, kad būtų galima reikiamai pasiruošti saugiam paslaugų suteikimui ir kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, pilną dezinfekciją.
5. NSPP teikimo metu šeimos gydytojas ar slaugytojas gali paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, skirti būtinus tyrimus (kurie turi būti atlikti, siekiant paskirti ar koreguoti gydymą, būtiną užkirsti kelią būtinosios. Pacientui ar jo atstovui telefonu paaiškinami atliktų tyrimų rezultatai bei pagal juos koreguojamas gydymas, vaistų ar MPP vartojimas.
6. Esant būtinybei šeimos gydytojas organizuoja konsultaciją „gydytojas–gydytojui“ sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
7. Pacientas, norintis gauti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, paskambinęs į registratūrą privalo save identifikuoti pasakydamas savo vardą, pavardę ir pilną gimimo datą. Taip pat privalo nurodyti registracijos tikslą.
8. Pacientas ar jo teisėtas atstovas prisiima atsakomybę už pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
9. Užsiregistravus nuotolinei konsultacijai, pacientas turi laukti skambučio iš poliklinikos nurodytu telefonu. Jei pacientas neatsiliepia, nuotolinė paslauga nesuteikiama ir reikia registruotis iš naujo.
10. Ši tvarka įsigalioja nuo 2020-06-17.