Paslaugos namuose

Atgal

Paslaugos namuose

ŠEIMOS GYDYTOJO PASLAUGOS NAMUOSE TEIKIAMOS:

 1. 16-18 metų asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 2. Asmenims, kuriems nustatytas 0 - 25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 3. Pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
 4. Pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
 5. Pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 laipsnių temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.

Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aukščiau nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojas.

Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.

Paslaugas namuose prie mūsų įstaigos neprisirašiusiems pacientams teikiamos įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

GYDYTOJO IŠKVIETIMO IR VIZITO ATLIKIMO TVARKA: 

 1. Iškvietimai į namus einamajai dienai registruojami registratūroje tam skirtame žurnale (F Nr. 03 l/a) iki 10 val.
 2. Pacientas, kviečiantis gydytoją į namus, privalo pasakyti registratorei savo telefono numerį.
 3. Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name - užrašomas durų kodas.
 4. Gydytoją kviečiantis pacientas ar jo atstovas tiesiogiai ar telefonu aptaria iškvietimo būtinybę su atvyksiančiu gydytoju.
 5. Gydytojai pacientus lanko ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.
 6. Planine tvarka pacientą namuose lanko gydytojas, kurį pacientas pasirinko pats. Lankymo namuose datą ir laiką nustato pats gydytojas.