Slaugos personalo darbo laikas

Atgal

Slaugos personalo darbo laikas

Darbo laikas:
I-IV - 7.30 – 16.00 
V – 7.30 – 14.00

Kardiologas

Jolita Dudutienė

Darbo laikas
IV - 8.30-17.00, V - 8.30-14.00

 

Bendrosios praktikos slaugytoja

Daiva Gaižauskienė

1991m. baigė Kauno medicinos mokyklą – medicinos sesers specialybė.
2006m. Kauno kolegijoje suteiktas slaugos profesinio bakalauro laipsnis ir bendros praktikos slaugytojo kvalifikacija.

 

Bendruomenės slaugytoja

Audronė Davalgaitė-Macijevskienė

Kvalifikacija:

 • 1983m. baigiau Kauno P. Mažylio medicinos mokyklą, medicinos felčerio specialybę.
 • 1994m. suteikta pirma medicinos felčerio kategorija.
 • 2006m. baigiau Kauno Kolegiją, įgijau bendrosios praktikos slaugytojos kvalifikaciją (bendruomenės slaugos specializacija), profesinio bakalauro laipsnį.

Darbovietės:

 • 1983-1988m. dirbau Vilniaus miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje medicinos felčere.
 • 1988-1991m. dirbau Vilniaus IV valdybos ligoninėje medicinos seserimi.
 • 1991-1996m., 2006-2014m. dirbau Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotyje medicinos felčere.
 • Nuo 1996 iki šiol dirbu „Achemos“ poliklinikoje bendruomenės slaugytoja
 • Darbo stažas 33 m.

 

Gydytojo odontologo padėjėja

Rasa Jankauskienė

 • Įstaiga - AB "Achema" filialas "Achemos poliklinika"
 • Išsilavinimas - aukštesnysis
 • 1980 m. Šiaulių medicinos mokykloje įgyta medicinos sesers specialybė
 • 1998 m. Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre įgyta gydytojo odontologo pedėjėjos kvalifikacija
 • 2005 rugsėjo 19-23d. dalyvauta gydytojų odontologų asistentų mokymo kursuose S. Radlinskio odontologijos klinikoje "Apolonija" Poltavos mieste, Ukrainoje
 • Darbo stažas "Achemos" poliklinikoje - 20 metų

 

Medicinos registratorė 

Jolanta Sivakova

 • 1981 m. baigė Panevežio m. A Domaševičiaus medicinos mokyklą
 • Dirbo Jonavos centrinėje ligoninėje
  • chirurgijos skyrriuje
  • ginekologijos skyriuje
 • 1996 m. dirbo Atgaiva MPC
 • nuo 1999 m. Jonavos PSPC registratūroje, bendr praktikos slaugytoja 
 • nuo 2015 – Achemos poliklinikoje registratūroje 

 

Gydytojo odontologo padėjėja

Vitalija Širkienė

 • 1988 m. “su pagyrimu” baigiau Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos mokyklą.
 • 1988-08-01 pradėjau dirbti Jonavos ligoninės vidaus ligų skyriuje med. seserimi (vėliau pavadintos “slaugytojomis”).
 • 2009-06-01 pradėjau dirbti AB “Achema” fil. “Achemos poliklinika” registratūroje registratore.
 • 2014 m. slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre baigiau 320 val. Trukmės Gydytojo odontologo padėjėjo mokymo programą ir įgijau kompetenciją dirbti gydytojo odontologo padejėja.
 • Nuo 2015-01-12 perkelta iš med. registratorės į gydytojo odontologo padejėjo pareigas.
 • Iki šiol dirbu ir slaugytoja ligoninėje.

 

Bendruomenės slaugytoja

Alma Sviščevskienė

 • 1995 m. baigta Kauno aukštesnioji medicinos mokykla ir įgyta medicinos felčerio kvalifikacija;
 • 7 metus dirbau Jonavos GMP stotyje;
 • 2001m. suteikta bendruomenės slaugytojos pirma kvalifikacinė kategorija;
 • 2002 m. pradėjau dirbti AB“Achema“ fil.“Achemos“ Poliklinikos med.punkte – bendruomenės slaugytoja;
 • 2014 m. Kauno kolegijoje suteiktas slaugos profesinio bakalauro laipsnis ir bendros praktikos slaugytojo kvalifikacija.
 •  Darbo stažas pagal specialybę 21 m.

 

Akušerė 

Loreta Murinienė

Išsilavinimas:

 • 1972 m. – 1975 m. P.Mažylio medicinos mokykla, akušerė

Darbo patirtis:

 • Nuo2010 m.  AB “Achema” filialas””Achemos” poliklinika, Moterų konsultacija, akušerė.
 • Nuo 2014 m.  Ruklos pabėgėlių priėmimo centras, slaugytoja- akušerė.
 • 1982 m.- 2014 m. Kauno m. Dainavos moterų konsultacija, akušerė.
 • 1975 m.- 1982 m. Jonavos raj. Centr. ligoninė, Girelės felč. akuš. punktas, vedėja.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 

 • 2016-05-04 Akušerio vaidmuo moters sveikatos priežiūroje visais jos gyvenimo amžiaus tarpsniais
 • 2016-03-04 Žaizdų diagnostikos ir gydymo rekomendacijos. Žaizdų infekcija.
 • 2015-10-11 Sveikatos priežiūros sistema Šiaurės Europos šalyse. Sveikatos saugojimas ir ligų profilaktika.
 • 2013 11 Bendradarbiavimo su laboratorija gerinimas sveikatos priežiūros įsta

 

 

Bendruomenės slaugytoja

Ingrida Ziabkinienė

 • 1991 m. - Kauno P. Mažylio med. mokykla - bendrosios praktikos slaugytojos secialybė
 • 22 me. darbo patirtis

 

Bendruomenės slaugytoja

Janina Gujienė

Išsilavinimas:

 • aukštesnysis

Mokymosi įstaiga:

 • Panevėžio A.Domaševičiaus medicinos  mokykla(1974 – 1977m.),med felčerė
 • 2004 m. bendruomenės slaugytojos programos kursai 3 mėn.

Darbo patirtis:

 • 1977 – 1979 m. Ukmergės raj. Šešuolių med.punktas,felčerė
 • 1980 – 1983m.Jonavos centrinė ligoninė vaikų l sk,med. sesuo
 • 1984 – 2016m Achemos poliklinika,bendruomenės slaugytoja

 

Bendrosios praktikos slaugytoja

Rita Stanevičienė

 • 1982 metais baigiau Kauno Prano Mažylio medicinos mokyklą, bendrosios praktikos slaugytojos specialybę.
 • 1995 metais įgijau FM ir R slaugytojos kvalifikaciją, tobulinausi Kaune ir Palangoje.
 • 1996 metais baigiau masažuotojų kursus, kvalifikaciją kėliau Druskininkuose ir Palangoje.

 

Vyr. slaugytoja – slaugos administratorė; fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja

Rasa Kriščiūnienė

 • 1991 m. baigė P.Mažylio medicinos mokyklą, įgijo medicinos sesrs specialybę.
 • 1996 m. baigė KMA slaugos fakulteto mokslus ir įgijo diplomuotos medicinos sesers(slaugytojos) specialybę.
 • 1996 m. KMA slaugos fakultete specializacijos kursą “ Reabilitacija”.
 • 1991-1996m. dirbo KMUK chirurgijos skyriuje.
 • Nuo 1996m. dirba AB “Achema” poliklinikoje.
 • Nuolat kelia kvalifikaciją.

 

Radiologijos laborantė

Janina Vaitkuvienė

 • 1968m.baigė Polocko medicinos mokyklą, įgijo medicinos sesrs specialybę.
 • 1971m. baigė rentgeno laborantų kursus ir įgijo rentgeno laboranto specialybę.
 • 1968-1975 dirbo pabradės ligoninėje.
 • 1975-1986m. dirbo Jonavos Jonavos poliklinikoje rentgeno laborante.
 • Nuo 1986 dirba AB”Achema” poliklinikoje radiologijos laborante.

 

Darbo medicinos gydytojas, vyr.gydytojas

Vidmantas Januškevičius

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Mokymosi įstaiga:

 • 1986-1992 Kauno medicinos akademija
 • 1992-1994 Darbo medicinos rezidentūra Kauno medicinos akademijoje

Darbo patirtis:

 • 1992-2004- Kauno medicinos akademija, vėliau universitetas: Aplinkos ir darbo medicinos katedros dėstytojas
 • 2000-2004 – Doktorantūros studijos Kauno medicinos universitete
 • 2001-2013 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos Darbo medicinos tarnybos vadovas
 • 2006 m. apginta medicinos mokslų daktaro disertacija
 • Nuo 2008 m. – Kauno medicinos universiteto, vėliau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros docentas
 • Nuo 2008 m. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos pirmininkas
 • Nuo 2011 m. UAB Diagnostinės medicinos centro darbo medicinos gydytojas
 • Nuo 2013 m. AB Achemos filialo Achemos poliklinika vyriausiasis gydytojas, darbo medicinos gydytojas

Kvalifikacijos kėlimas:

 • J. Noferio darbo medicinos institutas, Lodzė, Lenkija
 • Austrijos darbo medicinos institutas, kursai Tobelbade, Austrija
 • Darbo medicinos kursai LSMU

Spausdinti mokslo ir praktikos darbai:

 1. Kuzmarskas, Tomas; Januškevičius, Vidmantas; Valius, Kristijonas. Lietuvos stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo vertinimas = Evaluation of Lithuanian in-patient care hospitals performance / Tomas Kuzmarskas, Vidmantas Januškevičius, Kristijonas Valius // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas: Vitae Litera. (Moksliniai darbai). ISSN 1392-3218. 2014, t. 18, Nr. 6, p. 377-383. [Index Copernicus]
 2. Jegelevičienė, Edita; Šidagytė, Rasa; Jankauskas, Remigijus; Kungytė, Raimonda; Januškevičius, Vidmantas. Šeimos gydytojų kompetencija atliekant periodinius darbuotojų sveikatos patikrinimus ir jų pasirengimas diagnozuoti profesines ligas = General practitioners' competence in periodic workers' health examinations and their readiness to identify occupational diseases / Edita Jegelevičienė, Rasa Šidagytė, Remigijus Jankauskas, Raimonda Kungytė, Vidmantas Januškevičius // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas: Vitae Litera. (Moksliniai darbai). ISSN 1392-3218. 2014, t. 18, Nr. 3, p. 160-167. [Index Copernicus)
 3. Kuzmarskas, Tomas; Januškevičius, Vidmantas. Lietuvos ligoninių veiklos efektyvumo vertinimo galimybės taikant Pasaulio sveikatos organizacijos parengtą vertinimo modelį "PATH" = Hospitals performance measurement possibilities in Lithuania using World Organization performance measurement model "PATH" / Tomas Kuzmarskas, Vidmantas Januškevičius // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas: Vitae Litera. (Moksliniai darbai). ISSN 1392-3218. 2013, t. 17, Nr. 6, p. 390-394. [Index Copernicus].
 4. Jegelevičienė, Edita; Šidagytė, Rasa; Jankauskas, Remigijus; Kungytė, Raimonda; Januškevičius, Vidmantas. Periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų praktika ir šeimos gydytojų požiūris į profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką Lietuvoje / Edita Jegelevičienė, Rasa Šidagytė, Remigijus Jankauskas, Raimonda Kungytė, Vidmantas Januškevičius // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius: Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2013, Nr. 3(62), p. 32-40 : pav, lent. [Index Copernicus].
 5. Kalinienė, Gintarė; Ustinavičienė, Rūta; Škėmienė, Lina; Januškevičius, Vidmantas. Associations between neck musculoskeletal complaints and work related factors among public service computer workers in Kaunas / Gintare Kaliniene, Ruta Ustinaviciene, Lina Skemiene, Vidmantas Januskevicius // International journal of occupational medicine and environmental health. London: Versita ; co-published with Springer. ISSN 1232-1087. 2013, vol. 26, no. 5, p. 670-681. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24254652>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 1.094]
 6. Atstupėnaitė, Vaida; Basevičius, Algidas; Lukoševičius, Saulius; Veikutis, Vincentas; Vaitkienė, Daiva; Inčiūra, Arturas; Januškevičius, Vidmantas; Vaitkaitis, Dinas. New mathematical model for examination of cervical cancer by using diffusion–weighted magnetic resonance imaging / Vaida Atstupenaite, Algidas Basevicius, Saulius Lukosevicius, Vincentas Veikutis, Daiva Vaitkiene, Arturas Inciura, Vidmantas Januskevicius, Dinas Vaitkaitis // Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2013, vol. 15, iss. 2, p. 675-683 : pav, lent. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source; Computers & Applied Sciences Complete; Current Abstracts; INSPEC; SCOPUS; TOC Premier; VINITI]. [Citav. rod.: 0.66]
 7. Vainauskas, Saulius; Burkauskienė, Ilona; Venckienė, Rasa; Šimkienė, Vilma; Januškevičius, Vidmantas; Vasilavičius, Paulius. Su darbu susijusios ligos / Saulius Vainauskas, Ilona Burkauskienė, Rasa Venckienė, Vilma Šimkienė, Vidmantas Januškevičius, Paulius Vasilavičius // Visuomenės sveikata=Public health. Vilnius : Higienos institutas. (Literatūros apžvalgos). ISSN 1392-2696. 2010, Nr. 4(51), p. 17-24. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/Sv_4(51)_Vainauskas(LIT_A).pdf>. [Index Copernicus].
 8. Urbelis, Algimantas; Adamonienė, Danutė; Dubakienė, Rūta; Einikienė, Asta; Garalevičius, Remigijus; Griciūtė, Liudvika Laima; Januškevičius, Vidmantas; ir kt. Profesinė sveikata : [vadovėlis] / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universitetas ; [recenzentai: V. Barkauskienė, J. Petrauskienė]. Vilnius : UAB "Vaistų žinios"; UAB "Petro ofsetas", 2008. 287 p. : iliustr. ISBN 9789955511922;
 9. Obelenis, Vytautas; Bagdonienė, Teresė Genovaitė; Ustinavičienė, Rūta; Raškevičienė, Rita; Vėbrienė, Jolita; Januškevičius, Vidmantas; Ščiupokas, Arūnas. Darbo medicina : [universitetinis vadovėlis medicinos, visuomenės sveikatos studentams, darbo medicinos gydytojams, bendrosios praktikos gydytojams ir terapeutams, dirbantiems profesinės sveikatos priežiūros srityje] ; [recenzentai: Ričardas Radišauskas, Diana Barkauskienė]. [Vilnius] : Valstybinė darbo inspekcija, 2007. 339 p. : pav, lent, nuotr. ISBN 9789986836254.

Šeimos gydytoja, vyr.gydytojo pavaduotoja

Daina Vidmantė

Išsilavinimas:

 • Aukštasis universitetinis medicininis ir aukštasis universitetinis teisinis                                

Mokymosi įstaigos

 • 2005 – 2009 Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, vientisosios teisės studijos – teisės magistro kvalifikacinis laipsnis (civilinės - komercinės teisės katedra).
 • 1995 – 1999 Kauno medicinos akademija, bendrosios praktikos gydytojo rezidentūra, įgyta bendrosios praktikos gydytojo kvalifikacija
 • 1994 – 1995 Kauno medicinos akademija - medicinos gydytojo rezidentūra, įgyta medicinos gydytojo  kvalifikacija
 • 1988 – 1994 Kauno medicinos akademija,  Medicinos fakultetas – medicinos gydytojo diplomas

Darbo patirtis:

 • 2012-01 – iki dabar Šeimos gydytoja-Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja, AB „Achema“ filialas „Achemos“ poliklinika
 • 2006-03 – 2012-01 Šeimos gydytoja, AB „Achema“ filialas „Achemos“ poliklinika
 • 2005-09 – 2006-03 Medicinos gydytojų rezidentų vadovė, Kauno medicinos universitetas, Podiplominių studijų centras
 • 1999-07 – 2006-03 Bendrosios praktikos gydytoja, Jonavos PSPC
 • 1998-10 – 1999-06Medicinos gydytoja, Jonavos PSPC GMP skyrius

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2016-06 „Kokybės vadyba sveikatos sitemoje: teorija ir praktika“ I dalis Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai“
 • 2015-09  „Kokybės vadyba sveikatos sitemoje: teorija ir praktika“ II dalis „Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas“

 

Šeimos gydytoja

Lina Pauliukėnienė

Išsilavinimas:

 • aukštasis medicininis

Mokymosi įstaigos:

 • 1986 - 1992 m. studijavo Kauno medicinos akademijoje, įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją.
 • 1992 - 1995 m. tęsė rezidentūros studijas, įgijo bendrosios praktikos gydytojo kvalifikaciją.

Darbo patirtis:

 • 1995 – 1997 m. dirbo Ventos ambulatorijoje.
 • Nuo 1998 m. dirba ,,Achemos“ poliklinikoje šeimos gydytoja.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2010m. kursai ,,Klinikinė farmakologija“
 • 2010m. kursai ,,Darbo medicina“
 • 2010m. programa ,,Psichikos sutrikimų prevencijos užtikrinimas Lietuvoje“
 • 2012m. kursai ,,Sveikatos priežiūros kokybės vadyba“
 • 2013m. kursai ,,Rinktiniai širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos ir gydymo klausimai“
 • 2016m. mokymai ,,Streso fiziologija, psichologija ir įveikos metodai“
 • Profesinė kvalifikacija nuolat keliama profesinės kvalifikacijos seminaruose ir konferencijose.

 

Šeimos gydytoja

Ligita Kulienė

Išsilavinimas:

 • Šeimos gydytoja, aukštasis

Mokymosi įstaigos:

 • 2001 m. Kauno Medicinos universitetas – įgyta Šeimos gydytojo kvalifikacija;
 • 1998 m. Kauno Medicinos Universitetas – įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis:

 • Nuo 2012 01 mėn. „Achemos“ poliklinikos šeimos gydytoja;
 • 2010 09 – 2012 01 mė. UAB „Rimkų šeimos sveikatos centras, šeimos gydytoja;
 • 2001 2010 m. VŠĮ „Bukonių PSPC“ Ambulatorijos šeimos gydytoja ir Bukonių slaugos skyriaus vedėja

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2003 m. ICC „Vadybos kursai“
 • 2003 m. „Kompiuterinio raštingumo“ kursai;
 • 2006 m. „Paliatyvios pagalbos“ kursai 40 val.;
 • 2012 m „Darbo medicinos“ kusai 40 val.
 • Kas 5 m. atnaujinama licencija, išklausoma 120 val. kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

 

Gydytojas neurologas        

Tomas Pilypas

Išsilavinimas:

 • aukštasis medicininis

Mokymosi įstaigos:

 • Kauno 29 –ta vidurinė mokykla
 • Kauno medicinos Akademja (1991-1997)

Darbo patirtis:

 • LSMU Kauno Klinikos (nuo 2003 m. iki dabar) Neurologijos klinika, gydytojas neurologas
 • Raudonojo kryžiaus Klinikinė ligoninė (nuo 2000 iki 2003 m.) gydytojas terapeutas, gydytojas neurologas.

Medicinos biologė

Fenija Katkevičienė

Išsilavinimas:

 • aukštasis.

Mokymosi įstaigos:

 • Vilniaus valstybinis universitetas, biologas

Darbo patirtis:

 • 37 metai

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 1. Antibiotikų vartojimo valdymas gerinant mikrobiologinę diagnostiką;
 2. Imunohematologijos aktualijos;
 3. Gydymo anitikoaguliantais valdymas;
 4. Skydliaukės patologijos klinikiniai ir diagnostiniai kriterijai.

 

Gydytoja kardiologė

Jolita Dudutienė

Išsilavinimas:                    

 • aukštasis medicininis, kardiologija

Mokymosi įstaigos:          

 • Kauno medicinos akademija, gydytoja kardiologė

Darbo patirtis:                 

 • 23 metai

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • ESC kongresas 2016 08 27 -31
 • 2013m. kursai ,,Rinktiniai širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos ir gydymo klausimai“
 • 2016m. mokymai ,,Streso fiziologija, psichologija ir įveikos metodai“
 • Profesinė kvalifikacija nuolat keliama profesinės kvalifikacijos seminaruose ir konferencijose.

 

Gydytoja akušerė-ginekologė             

Jūratė Balčiūnienė

Išsilavinimas:                    

 • aukštasis universitetinis 

Mokymosi įstaigos:          

 • Kauno medicinos akademija, gydytoja akušerė ginekologė

Darbo patirtis:                 

 • 19 m. gydytojos akušerės ginekologės pareigose;
 • 1992 – 1997 m. akušerijos ginekologijos rezidentūra

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 1. Ultragarsinis tyrimas – pirmam nėštumo trimestre
 2. Antro neštumo trimestro ultragarsinis tyrimas.

 

Gydytoja endokrinologė

Kristina Baltramonaitienė

Išsilavinimas:

 • aukštasis

Mokymosi įstaigos:

 • Kauno medicinos akademija  1992-1998m- medicinos gydytojo kvalifikacija
 • Kauno medicinos akademija  1998-1999m-pirminė rezidentūra- medicinos gydytojo kvalifikacija
 • Kauno medicinos akademija  1999-2001m-vidaus ligų rezidentūra-gydytojo terapeuto kvalifikacija
 • Kauno medicinos akademija  2001-2003m-endokrinologijos rezitentūra-gydytojo endokrinologo kvalifikacija
 • Kauno medicinos universitetas  2008m daktaro mokslo laipsnis, apginta disertacija „Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu nervinio audinio pakenkimo ir gyvenimo kokybės tyrimas“

Darbo patirtis :

 • 2004-2005m. Kauno apskrities ligoninė, gydytoja endokrinologė
 • Nuo 2004m. VŠĮ „Jonavos ligoninė“ - gydytoja endokrinologė
 • Nuo 2005m UAB“ Kristavita“ -gydytoja endokrinologė
 • Nuo 2014m. Achemos poliklinika -gydytoja endokrinologė

Kvalifikacjos tobulinimosi kursai pastaraisiais metais:

 • Pasaulinis diabeto kongresas 2015 11 30-12 04, Vankuveris, Kanada
 • Tobulinimosi seminaras „Skydliaukės mazgų ultragarsinė diagnostika“  2015 12 12, Vilnius
 • Mokslinė praktinė konferencija „ Diabetas ir širdies ligos“ 2016 03 09, Kaunas
 • Tarptautinis forumas „ Diabeto mokslo ir gydymo pažanga“ 2016 04 29-30, Barselona, Ispanija
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursas „ Cukriniu diabetu sergantis pacientas : Pagalbos ypatybės kritinių būklių metu“ 2016 05 04, Kaunas
 • Joslin diabeto centro mokymai 2016 05 12-14, Helsinkis, Suomija
 • Mokslinė praktinė konferencija „ Endokrininė hipertenzija“ 2016 05 20, Kaunas
 • Tarptautinis forumas „ Diabeto mokslo ir gydymo pažanga“ 2016 04 29-30, Barselona, Ispanija
 • Europos endokrinologų kongresas 2016 05 29-31, Miunchenas, Vokietija
 • Joslin diabeto centro mokymai 2016 10 18-19 Ryga, Latvija
 • Mokslinė praktinė konferencija „Cukrinis diabetas ir kardiovaskulinė rizika“ 2016 11 18-19 Klaipėda

 

Gydytoja oftalmologė

Lina Grybauskienė 

Išsilavinimas:

 • Aukštasis

Mokymosi įstaigos:

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos fakultetas, oftalmologijos rezidentūra LSMU Kauno klinikose, Akių ligų klinikoje.

Darbo patirtis

 • 2011-2012m. UAB“Vision Express“ filialas „Optio“ optika
 • 2012-2014m. UAB „Lietuvos ir JAV Regėjimas“ optika „Eagle Vision“
 • Nuo 2015 birželio mėn. AB“Achema“ fil.“Achemos“ poliklinika

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2015 05 20d. Metinė Lietuvos glaukomos draugijos konferencija.
 • 2016 09 23-24d. Lietuvos akių gydytojų metinė konferencija.
 • Kauno oftalmologų klubo organizuojamos konferencijos.

 

Gydytoja vyr.odontologė     

Liudmila Jasionienė

Išsilavinimas:                    

 • aukštasis medicininis, gydytoja odontologė

Mokymosi įstaigos:          

 • Kauno medicinos Institutas, Stomatologijos fakultetas

Darbo patirtis:                 

 • 35 metai
 • 1981-1982 Vilniaus 4-osio ligoninės poliklinika;
 • 1982-1986 Švenčionių rajono antrinė ligoninės poliklinika
 • 1986-1987 Jonavos antrinės ligonnės poliklinika
 • 1987 m iki dabar „Achemos“ poliklinika vyrn. gydytoja odontologė

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • Naujausios žinios kasdienei praktikai;
 • Odontologija šiandien;
 • Dantų rekonstrukcija: vainiko padėties keitimas;
 • Radiacinė sauga dirbant su dantų rentgenodiagnostikos aparatais

 

 

Gydytoja odontologė            

Vida Balnasovienė

Išsilavinimas:                    

 • aukštasis medicininis

Mokymosi įstaigos:          

 • 1986 metaias baigtas Kauno medicnos instituto stomatologijos fakultetas, įgyta gydytojo stomataolgo specialybė;
 • 1994 01 13  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos minsterijos patvirtinta Gydytjo stomatologo pirma kvalifikacinė kategorija

Darbo patirtis:                 

 • 1986- 08 01 Internatūra Vilniaus III klinikinė ligonė;
 • 1987 08 01 -1991 12 31 Ukmergės raj. Centrinė ligoninė;
 • 1992 01 02– 1993 01 31 Jonavos raj. Centrinė ligoninė. Priimta į darbą VĮ „Azotas“ poliklinikoje;
 • 1993 02 01 „Achemos“ poliklinika
 • Darbo stažas 30 metų

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2015 05 29-30 „Lietuvos Respublikos odontologų rūmū XI tarptautinis kongresas „Burnos ligų profilaktika ir reabilitacija“
 • 2015 09 25 – 26 d. konferencija „Odontologijos naujovės praktikoje“
 • 2016 04 16 konferencija „Naujienos odontologijoje“
 • 2016 05 27 – 28 LR odontologų rūmų tarptautinis kongresas „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“