Gydytojai

Gydytojai

 

Darbo medicinos gydytojas, vyr.gydytojas

Vidmantas Januškevičius

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

Mokymosi įstaiga:

 • 1986-1992 Kauno medicinos akademija
 • 1992-1994 Darbo medicinos rezidentūra Kauno medicinos akademijoje

Darbo patirtis:

 • 1992-2004- Kauno medicinos akademija, vėliau universitetas: Aplinkos ir darbo medicinos katedros dėstytojas
 • 2000-2004 – Doktorantūros studijos Kauno medicinos universitete
 • 2001-2013 – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos Darbo medicinos tarnybos vadovas
 • 2006 m. apginta medicinos mokslų daktaro disertacija
 • Nuo 2008 m. – Kauno medicinos universiteto, vėliau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedros docentas
 • Nuo 2008 m. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos pirmininkas
 • Nuo 2011 m. UAB Diagnostinės medicinos centro darbo medicinos gydytojas
 • Nuo 2013 m. AB Achemos filialo Achemos poliklinika vyriausiasis gydytojas, darbo medicinos gydytojas

Kvalifikacijos kėlimas:

 • J. Noferio darbo medicinos institutas, Lodzė, Lenkija
 • Austrijos darbo medicinos institutas, kursai Tobelbade, Austrija
 • Darbo medicinos kursai LSMU

Spausdinti mokslo ir praktikos darbai:

 1. Kuzmarskas, Tomas; Januškevičius, Vidmantas; Valius, Kristijonas. Lietuvos stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo vertinimas = Evaluation of Lithuanian in-patient care hospitals performance / Tomas Kuzmarskas, Vidmantas Januškevičius, Kristijonas Valius // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas: Vitae Litera. (Moksliniai darbai). ISSN 1392-3218. 2014, t. 18, Nr. 6, p. 377-383. [Index Copernicus]
 2. Jegelevičienė, Edita; Šidagytė, Rasa; Jankauskas, Remigijus; Kungytė, Raimonda; Januškevičius, Vidmantas. Šeimos gydytojų kompetencija atliekant periodinius darbuotojų sveikatos patikrinimus ir jų pasirengimas diagnozuoti profesines ligas = General practitioners' competence in periodic workers' health examinations and their readiness to identify occupational diseases / Edita Jegelevičienė, Rasa Šidagytė, Remigijus Jankauskas, Raimonda Kungytė, Vidmantas Januškevičius // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas: Vitae Litera. (Moksliniai darbai). ISSN 1392-3218. 2014, t. 18, Nr. 3, p. 160-167. [Index Copernicus)
 3. Kuzmarskas, Tomas; Januškevičius, Vidmantas. Lietuvos ligoninių veiklos efektyvumo vertinimo galimybės taikant Pasaulio sveikatos organizacijos parengtą vertinimo modelį "PATH" = Hospitals performance measurement possibilities in Lithuania using World Organization performance measurement model "PATH" / Tomas Kuzmarskas, Vidmantas Januškevičius // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas: Vitae Litera. (Moksliniai darbai). ISSN 1392-3218. 2013, t. 17, Nr. 6, p. 390-394. [Index Copernicus].
 4. Jegelevičienė, Edita; Šidagytė, Rasa; Jankauskas, Remigijus; Kungytė, Raimonda; Januškevičius, Vidmantas. Periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų praktika ir šeimos gydytojų požiūris į profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų tvarką Lietuvoje / Edita Jegelevičienė, Rasa Šidagytė, Remigijus Jankauskas, Raimonda Kungytė, Vidmantas Januškevičius // Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius: Higienos institutas. ISSN 1392-2696. 2013, Nr. 3(62), p. 32-40 : pav, lent. [Index Copernicus].
 5. Kalinienė, Gintarė; Ustinavičienė, Rūta; Škėmienė, Lina; Januškevičius, Vidmantas. Associations between neck musculoskeletal complaints and work related factors among public service computer workers in Kaunas / Gintare Kaliniene, Ruta Ustinaviciene, Lina Skemiene, Vidmantas Januskevicius // International journal of occupational medicine and environmental health. London: Versita ; co-published with Springer. ISSN 1232-1087. 2013, vol. 26, no. 5, p. 670-681. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24254652>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 1.094]
 6. Atstupėnaitė, Vaida; Basevičius, Algidas; Lukoševičius, Saulius; Veikutis, Vincentas; Vaitkienė, Daiva; Inčiūra, Arturas; Januškevičius, Vidmantas; Vaitkaitis, Dinas. New mathematical model for examination of cervical cancer by using diffusion–weighted magnetic resonance imaging / Vaida Atstupenaite, Algidas Basevicius, Saulius Lukosevicius, Vincentas Veikutis, Daiva Vaitkiene, Arturas Inciura, Vidmantas Januskevicius, Dinas Vaitkaitis // Journal of vibroengineering. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2013, vol. 15, iss. 2, p. 675-683 : pav, lent. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source; Computers & Applied Sciences Complete; Current Abstracts; INSPEC; SCOPUS; TOC Premier; VINITI]. [Citav. rod.: 0.66]
 7. Vainauskas, Saulius; Burkauskienė, Ilona; Venckienė, Rasa; Šimkienė, Vilma; Januškevičius, Vidmantas; Vasilavičius, Paulius. Su darbu susijusios ligos / Saulius Vainauskas, Ilona Burkauskienė, Rasa Venckienė, Vilma Šimkienė, Vidmantas Januškevičius, Paulius Vasilavičius // Visuomenės sveikata=Public health. Vilnius : Higienos institutas. (Literatūros apžvalgos). ISSN 1392-2696. 2010, Nr. 4(51), p. 17-24. Prieiga per internetą: <http://www.hi.lt/images/Sv_4(51)_Vainauskas(LIT_A).pdf>. [Index Copernicus].
 8. Urbelis, Algimantas; Adamonienė, Danutė; Dubakienė, Rūta; Einikienė, Asta; Garalevičius, Remigijus; Griciūtė, Liudvika Laima; Januškevičius, Vidmantas; ir kt. Profesinė sveikata : [vadovėlis] / Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universitetas ; [recenzentai: V. Barkauskienė, J. Petrauskienė]. Vilnius : UAB "Vaistų žinios"; UAB "Petro ofsetas", 2008. 287 p. : iliustr. ISBN 9789955511922;
 9. Obelenis, Vytautas; Bagdonienė, Teresė Genovaitė; Ustinavičienė, Rūta; Raškevičienė, Rita; Vėbrienė, Jolita; Januškevičius, Vidmantas; Ščiupokas, Arūnas. Darbo medicina : [universitetinis vadovėlis medicinos, visuomenės sveikatos studentams, darbo medicinos gydytojams, bendrosios praktikos gydytojams ir terapeutams, dirbantiems profesinės sveikatos priežiūros srityje] ; [recenzentai: Ričardas Radišauskas, Diana Barkauskienė]. [Vilnius] : Valstybinė darbo inspekcija, 2007. 339 p. : pav, lent, nuotr. ISBN 9789986836254.

Šeimos gydytoja, vyr.gydytojo pavaduotoja

Daina Vidmantė

Išsilavinimas:

 • Aukštasis universitetinis medicininis ir aukštasis universitetinis teisinis                                

Mokymosi įstaigos

 • 2005 – 2009 Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas, vientisosios teisės studijos – teisės magistro kvalifikacinis laipsnis (civilinės - komercinės teisės katedra).
 • 1995 – 1999 Kauno medicinos akademija, bendrosios praktikos gydytojo rezidentūra, įgyta bendrosios praktikos gydytojo kvalifikacija
 • 1994 – 1995 Kauno medicinos akademija - medicinos gydytojo rezidentūra, įgyta medicinos gydytojo  kvalifikacija
 • 1988 – 1994 Kauno medicinos akademija,  Medicinos fakultetas – medicinos gydytojo diplomas

Darbo patirtis:

 • 2012-01 – iki dabar Šeimos gydytoja-Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja, AB „Achema“ filialas „Achemos“ poliklinika
 • 2006-03 – 2012-01 Šeimos gydytoja, AB „Achema“ filialas „Achemos“ poliklinika
 • 2005-09 – 2006-03 Medicinos gydytojų rezidentų vadovė, Kauno medicinos universitetas, Podiplominių studijų centras
 • 1999-07 – 2006-03 Bendrosios praktikos gydytoja, Jonavos PSPC
 • 1998-10 – 1999-06Medicinos gydytoja, Jonavos PSPC GMP skyrius

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2016-06 „Kokybės vadyba sveikatos sitemoje: teorija ir praktika“ I dalis Kokybės vadybos sveikatos sistemoje pagrindai“
 • 2015-09  „Kokybės vadyba sveikatos sitemoje: teorija ir praktika“ II dalis „Sveikatos priežiūros įstaigų kokybės vadybos sistema. Kokybės vadybos principų diegimas“

 

Šeimos gydytoja

Lina Pauliukėnienė

Išsilavinimas:

 • aukštasis medicininis

Mokymosi įstaigos:

 • 1986 - 1992 m. studijavo Kauno medicinos akademijoje, įgijo medicinos gydytojo kvalifikaciją.
 • 1992 - 1995 m. tęsė rezidentūros studijas, įgijo bendrosios praktikos gydytojo kvalifikaciją.

Darbo patirtis:

 • 1995 – 1997 m. dirbo Ventos ambulatorijoje.
 • Nuo 1998 m. dirba ,,Achemos“ poliklinikoje šeimos gydytoja.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2010m. kursai ,,Klinikinė farmakologija“
 • 2010m. kursai ,,Darbo medicina“
 • 2010m. programa ,,Psichikos sutrikimų prevencijos užtikrinimas Lietuvoje“
 • 2012m. kursai ,,Sveikatos priežiūros kokybės vadyba“
 • 2013m. kursai ,,Rinktiniai širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos ir gydymo klausimai“
 • 2016m. mokymai ,,Streso fiziologija, psichologija ir įveikos metodai“
 • Profesinė kvalifikacija nuolat keliama profesinės kvalifikacijos seminaruose ir konferencijose.

 

Šeimos gydytoja

Ligita Kulienė

Išsilavinimas:

 • Šeimos gydytoja, aukštasis

Mokymosi įstaigos:

 • 2001 m. Kauno Medicinos universitetas – įgyta Šeimos gydytojo kvalifikacija;
 • 1998 m. Kauno Medicinos Universitetas – įgyta medicinos gydytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis:

 • Nuo 2012 01 mėn. „Achemos“ poliklinikos šeimos gydytoja;
 • 2010 09 – 2012 01 mė. UAB „Rimkų šeimos sveikatos centras, šeimos gydytoja;
 • 2001 2010 m. VŠĮ „Bukonių PSPC“ Ambulatorijos šeimos gydytoja ir Bukonių slaugos skyriaus vedėja

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2003 m. ICC „Vadybos kursai“
 • 2003 m. „Kompiuterinio raštingumo“ kursai;
 • 2006 m. „Paliatyvios pagalbos“ kursai 40 val.;
 • 2012 m „Darbo medicinos“ kusai 40 val.
 • Kas 5 m. atnaujinama licencija, išklausoma 120 val. kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.

 

Gydytojas neurologas        

Tomas Pilypas

Išsilavinimas:

 • aukštasis medicininis

Mokymosi įstaigos:

 • Kauno 29 –ta vidurinė mokykla
 • Kauno medicinos Akademja (1991-1997)

Darbo patirtis:

 • LSMU Kauno Klinikos (nuo 2003 m. iki dabar) Neurologijos klinika, gydytojas neurologas
 • Raudonojo kryžiaus Klinikinė ligoninė (nuo 2000 iki 2003 m.) gydytojas terapeutas, gydytojas neurologas.

 

 

 

 

 

Gydytoja akušerė-ginekologė             

Jūratė Balčiūnienė

Išsilavinimas:                    

 • aukštasis universitetinis 

Mokymosi įstaigos:          

 • Kauno medicinos akademija, gydytoja akušerė ginekologė

Darbo patirtis:                 

 • 19 m. gydytojos akušerės ginekologės pareigose;
 • 1992 – 1997 m. akušerijos ginekologijos rezidentūra

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 1. Ultragarsinis tyrimas – pirmam nėštumo trimestre
 2. Antro neštumo trimestro ultragarsinis tyrimas.

 

Gydytoja endokrinologė

Kristina Baltramonaitienė

Išsilavinimas:

 • aukštasis

Mokymosi įstaigos:

 • Kauno medicinos akademija  1992-1998m- medicinos gydytojo kvalifikacija
 • Kauno medicinos akademija  1998-1999m-pirminė rezidentūra- medicinos gydytojo kvalifikacija
 • Kauno medicinos akademija  1999-2001m-vidaus ligų rezidentūra-gydytojo terapeuto kvalifikacija
 • Kauno medicinos akademija  2001-2003m-endokrinologijos rezitentūra-gydytojo endokrinologo kvalifikacija
 • Kauno medicinos universitetas  2008m daktaro mokslo laipsnis, apginta disertacija „Sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu nervinio audinio pakenkimo ir gyvenimo kokybės tyrimas“

Darbo patirtis :

 • 2004-2005m. Kauno apskrities ligoninė, gydytoja endokrinologė
 • Nuo 2004m. VŠĮ „Jonavos ligoninė“ - gydytoja endokrinologė
 • Nuo 2005m UAB“ Kristavita“ -gydytoja endokrinologė
 • Nuo 2014m. Achemos poliklinika -gydytoja endokrinologė

Kvalifikacjos tobulinimosi kursai pastaraisiais metais:

 • Pasaulinis diabeto kongresas 2015 11 30-12 04, Vankuveris, Kanada
 • Tobulinimosi seminaras „Skydliaukės mazgų ultragarsinė diagnostika“  2015 12 12, Vilnius
 • Mokslinė praktinė konferencija „ Diabetas ir širdies ligos“ 2016 03 09, Kaunas
 • Tarptautinis forumas „ Diabeto mokslo ir gydymo pažanga“ 2016 04 29-30, Barselona, Ispanija
 • Kvalifikacijos tobulinimosi kursas „ Cukriniu diabetu sergantis pacientas : Pagalbos ypatybės kritinių būklių metu“ 2016 05 04, Kaunas
 • Joslin diabeto centro mokymai 2016 05 12-14, Helsinkis, Suomija
 • Mokslinė praktinė konferencija „ Endokrininė hipertenzija“ 2016 05 20, Kaunas
 • Tarptautinis forumas „ Diabeto mokslo ir gydymo pažanga“ 2016 04 29-30, Barselona, Ispanija
 • Europos endokrinologų kongresas 2016 05 29-31, Miunchenas, Vokietija
 • Joslin diabeto centro mokymai 2016 10 18-19 Ryga, Latvija
 • Mokslinė praktinė konferencija „Cukrinis diabetas ir kardiovaskulinė rizika“ 2016 11 18-19 Klaipėda

 

Gydytoja oftalmologė

Lina Grybauskienė 

Išsilavinimas:

 • Aukštasis

Mokymosi įstaigos:

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos fakultetas, oftalmologijos rezidentūra LSMU Kauno klinikose, Akių ligų klinikoje.

Darbo patirtis

 • 2011-2012m. UAB“Vision Express“ filialas „Optio“ optika
 • 2012-2014m. UAB „Lietuvos ir JAV Regėjimas“ optika „Eagle Vision“
 • Nuo 2015 birželio mėn. AB“Achema“ fil.“Achemos“ poliklinika

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2015 05 20d. Metinė Lietuvos glaukomos draugijos konferencija.
 • 2016 09 23-24d. Lietuvos akių gydytojų metinė konferencija.
 • Kauno oftalmologų klubo organizuojamos konferencijos.

 

        

 

 

Gydytoja odontologė            

Vida Balnasovienė

Išsilavinimas:                    

 • aukštasis medicininis

Mokymosi įstaigos:          

 • 1986 metaias baigtas Kauno medicnos instituto stomatologijos fakultetas, įgyta gydytojo stomataolgo specialybė;
 • 1994 01 13  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos minsterijos patvirtinta Gydytjo stomatologo pirma kvalifikacinė kategorija

Darbo patirtis:                 

 • 1986- 08 01 Internatūra Vilniaus III klinikinė ligonė;
 • 1987 08 01 -1991 12 31 Ukmergės raj. Centrinė ligoninė;
 • 1992 01 02– 1993 01 31 Jonavos raj. Centrinė ligoninė. Priimta į darbą VĮ „Azotas“ poliklinikoje;
 • 1993 02 01 „Achemos“ poliklinika
 • Darbo stažas 30 metų

Kvalifikacijos tobulinimo kursai pastaraisiais metais:

 • 2015 05 29-30 „Lietuvos Respublikos odontologų rūmū XI tarptautinis kongresas „Burnos ligų profilaktika ir reabilitacija“
 • 2015 09 25 – 26 d. konferencija „Odontologijos naujovės praktikoje“
 • 2016 04 16 konferencija „Naujienos odontologijoje“
 • 2016 05 27 – 28 LR odontologų rūmų tarptautinis kongresas „Burnos sveikatos ir gyvenimo kokybės dermė“

Gydytoja odontologė

Arūnė Mencevičienė