Įmonėms ir organizacijoms

Atgal

Įmonėms ir organizacijoms

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-266/V-575 „DĖL ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS TARNYBŲ PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" chemijos produktų gamybos/prekybos įmonėse nuo 2013 m. DSS tarnybų komandose privalu turėti darbo medicinos gydytoją. Minimuose nuostatuose apibrėžiamos ir šių specialistų funkcijos įmonėse: jie stebi darbuotojų sveikatos būklę, atsižvelgdami į darbo procesą; dalyvauja atliekant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą ir analizuoja jų priežastis; konsultuoja darbuotojų sveikatos apsaugos, darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais; organizuoja sveikos gyvensenos mokymus, rengia darbuotojų sveikatos stiprinimo programas ir organizuoja jų įgyvendinimą.

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad jau daug metų mūsų poliklinikos medikai specializuojasi chemijos pramonės darbuotojų profesinės sveikatos priežiūros srityje. Poliklinikoje dirbančių medikų atliekami sveikatos tikrinimai yra objektyvūs ir kokybiški, atliekami griežtai vadovaujantis LR teisiniais norminiais aktais. Poliklinika yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus pirminių ir antrinių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimui.

AB „ACHEMA" filialas „ACHEMOS POLIKLINIKA" siūlo verslo įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms teikti šias darbuotojų profesinės sveikatos priežiūros paslaugas: darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos veiksnių poveikyje, periodinis profilaktinis sveikatos tikrinimas, darbo medicinos gydytojo konsultacinės paslaugos, privalomi pirmos pagalbos mokymo kursai darbuotojams. Paslaugų kainos derinamos rengiant sutartis.

DARBO MEDICINOS GYDYTOJO PASLAUGOS*

Paslauga Kaina už 1 darbuotoją Kaina už 1 val.
Darbuotojų sveikatos būklės , atsižvelgiant į darbo procesą, kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir profilaktinius sveikatos tikrinimų rezultatus, įvertinimas (dokumentinė analizė) 12,16  Kaina sutartinė
Profesinių ligų tyrimo ir priežasčių analizės paslaugos - Kaina sutartinė
Konsultacijos darbo procesų pritaikymo darbuotojų galimybėms ir asmens apsaugos priemonių panaudojimo klausimais - Kaina sutartinė
Darbuotojų mokymas darbo aplinkos veiksnių galimo poveikio sveikatai ir prevencijos galimybių tema(temas pasirenka užsakovas)  -

72,41 EUR kai grupėje yra 10 klausytojų

*-atvykimo į vietą ir kitos išlaidos neįskaičiuotos

 

LICENCIJUOJAMA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLA*

Paslauga Kaina 1 darbuotojo mokymui Kaina 10 žmonių grupei
Privalomas pirmos pagalbos mokymas 10,14 86,89

*-atvykimo į vietą ir kitos išlaidos neįskaičiuotos