Mokamos paslaugos

Atgal

Mokamos paslaugos

Poliklinikoje teikiamos šios mokamos paslaugos:

  • Profilaktinis dirbančiųjų, vairuotojų, norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas.
  • Neprirašytų poliklinikoje ar neapdraustų pacientų konsultavimas, ištyrimas ir gydymas ne būtinosios medicinos pagalbos atveju.
  • Medicinos paslaugos (tyrimai ir procedūros), kurias savo iniciatyva be gydytojo siuntimo nori atlikti pacientas, jei šie tyrimai ir procedūros nekenkia konkretaus žmogaus sveikatai.
  • Privalomojo sveikatos draudimo fondo nefinansuojamos paslaugos.
  • Ne medicinos paslaugos (kopijavimas), pranešimų apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus išdavimas.

Įstaiga turi licenciją visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų veiklai: privalomųjų higieninių įgūdžių mokymui.

Informacija apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, nomenklatūrą, įkainius pacientams pateikta skelbimų lentoje.

Medicinos personalas mokamas paslaugas teikia savo kompetencijos ribose.