Nemokamos paslaugos

Atgal

Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos teikiamos pacientams, prisirašiusiems mūsų poliklinikoje ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Gydytojų specialistų paslaugos nemokamai teikiamos turintiems šeimos gydytojų siuntimą. Įstaigos steigėjo sprendimu atskiros specialistų paslaugos gali būti apmokamos pačių pacientų(dėl kurių nėra sudaryta sutartis su Kauno TLK).

Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai, visiems besikreipiantiems, nepriklausomai nuo paciento apdraustumo.

Nemokamas paslaugas medicinos personalas teikia savo kompetencijos ribose.

Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo, turi pateikti apdraustumą įrodantį dokumentą.

Pacientas, dėl sveikatos būklės negalintis atvykti į polikliniką, gali išsikviesti šeimos gydytoją ar slaugytoją į namus  nemokamai Jonavos miesto ribose. Esant medicininėms indikacijoms, gydytojas nukreipia bendros praktikos slaugytoją atlikti paslaugų paciento namuose. Indikacijų sąrašas iškvietimams į namus tvirtinamas Vyr. gydytojo potvarkiu, skelbiamas skelbimų lentoje.

Informacija apie nemokamų odontologinių paslaugų teikimo tvarką, nomenklatūrą pacientams pateikta skelbimų lentoje.