Nuotolinės paslaugos

Atgal

Nuotolinės paslaugos

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

AB „Achemos“ filialo „Achemos“ poliklinikoje

TVARKA

1. Pacientas ar jo teisėtas atstovas turi teisę gauti nuotolines šeimos gydytojo komandos sveikatos priežiūros paslaugas telefonu neatvykstant į gydymo įstaigą:
     1.1  pratęsti gydymą jau anksčiau naudotais vaistiniais preparatais ir/ar gauti receptą medicinos pagalbos      priemonėms įsigyti,
      1.2  gauti nukreipimą pakartotiniams tyrimams ir aptarti atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą.
2. Sutikimą gauti nuotolines paslaugas pacientas patvirtina raštu asmens sveikatos istorijoje.
3. Stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje besigydantis pacientas neturi teisės gauti nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų. Tokiu atveju privalo kreiptis į stacionare gydantį gydytoją.
4. Norintis gauti nuotolinę paslaugą pacientas registruojasi įprastine tvarka (telefonu, internetu ar atvykdamas). Registruojantis būtina nurodyti kontaktinį telefono numerį ir konsultacijos tikslą.
5. Pacientas, kuris registruojasi telefonu, gauti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, paskambinęs privalo save identifikuoti pasakydamas savo vardą, pavardę ir pilną gimimo datą.
6. Pacientas ar jo teisėtas atstovas prisiima atsakomybę už pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
7. Paciento nurodytu kontaktiniu telefono numeriu nuotolinės paslaugos teikimo dieną pacientui skambina šeimos gydytojo komandos narys ir išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę bei sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo/neteikimo.
8. Šeimos gydytojo komandos narys gali nuspręsti nuotolinės paslaugos neteikti:
      8.1  jei nėra galimybės įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu,
      8.2  jei tai naujas susirgimo ir gydymo atvejis,
      8.3  jei negalima įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros,
      8.4  prašoma paskirti vaistų, kurių anksčiau nevartojo.
      8.5  šiais atvejais pacientas turi būti registruojamas pas gydytoją ne nuotolinei konsultacijai.
9. Ši tvarka įsigalioja nuo 2020-02-29.

 

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS NUOTOLINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO METU

AB „Achemos“ filialo „Achemos“ poliklinikoje

1. Nuotolinės sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – NSPP) nuotoliniu būdu teikiamos telefonu pacientui nevykstant į polikliniką.
2. Pradėdamas teikti NSPP šeimos gydytojo komandos narys pirmiausia telefonu išsiaiškina paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.
3. Šeimos gydytojui ar slaugytojui nusprendus NSPP neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, negalima įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros ir pan.), pacientas užregistruojamas į konsultaciją poliklinikoje pasibaigus karantinui įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSPP pacientui priežastį įrašoma į paciento asmens sveikatos istoriją.
4. Jei šeimos gydytojas ar slaugytojas NSPP metu nustato, kad pacientui būtina atvykti į polikliniką karantino laikotarpiu, nes nesuteikus pacientui laiku paslaugų, atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė,  pacientui paskiria vizito laiką, kad būtų galima reikiamai pasiruošti saugiam paslaugų suteikimui ir kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientui, pilną dezinfekciją.
5. NSPP teikimo metu šeimos gydytojas ar slaugytojas gali paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, skirti būtinus tyrimus (kurie turi būti atlikti, siekiant paskirti ar koreguoti gydymą, būtiną užkirsti kelią būtinosios medicinos pagalbos poreikio atsiradimui arba reikšmingam paciento sveikatos būklės blogėjimui). Pacientui ar jo atstovui telefonu paaiškinami atliktų tyrimų rezultatai bei pagal juos koreguojamas gydymas, vaistų ar MPP vartojimas.
6. Esant būtinybei šeimos gydytojas organizuoja konsultaciją „gydytojas–gydytojui“ sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
7. Pacientas, norintis gauti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, paskambinęs į registratūrą privalo save identifikuoti pasakydamas savo vardą, pavardę ir pilną gimimo datą. Taip pat privalo nurodyti registracijos tikslą.
8. Pacientas ar jo teisėtas atstovas prisiima atsakomybę už pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.
9. Užsiregistravus nuotolinei konsultacijai, pacientas turi laukti skambučio iš poliklinikos nurodytu telefonu. Jei pacientas neatsiliepia, nuotolinė paslauga nesuteikiama ir reikia registruotis iš naujo.
10. Ši tvarka įsigalioja nuo 2020-03-19.