Paslaugos namuose

Atgal

Paslaugos namuose

Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarka „Achemos poliklinikoje“

 

ŠEIMOS GYDYTOJAS PASLAUGAS NAMUOSE TEIKIA ŠIAIS ATVEJAIS

1. 16-18 m. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
2. Asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
3. Pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
4. Pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
5. Pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5C temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo kitais, aukščiau nenurodytais atvejais,  priima pacientą gydantis šeimos gydytojas, neprisirašiusiems – tuo metu dirbantis šeimos gydytojas.
 
Ta pati tvarka galioja prie mūsų įstaigos neprisirašiusiems pacientams ir pacientams, gyvenantiems globos įstaigose.
 
Pacientams, prisirašiusiems prie mūsų poliklinikos iki 2014-05-01 paslaugos namuose teikiamos tik Jonavos miesto ribose

 

PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO TVARKA

1. Iškvietimai į namus einamajai dienai registruojami registratūroje nuo 7.30 iki 12 val.
2.  Pacientas, kviečiantis gydytoją į namus, privalo pasakyti registratorei savo telefono numerį.
3. Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name - užrašomas durų kodas.
4.  Gydytoją kviečiantis pacientas ar jo atstovas tiesiogiai ar telefonu aptaria iškvietimo aplinkybes ir paciento sveikatos būklę su atvyksiančiu gydytoju.
5. Gydytojai pacientus lanko ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.
6. Planine tvarka pacientą namuose lanko gydytojas, kurį pacientas pasirinko pats. Lankymo namuose datą ir laiką nustato pats gydytojas.
7. Gydytojas į iškvietimą vyksta poliklinikos transportu, GMP automobiliu.